Ienemienemutte

Voorwaarden

Ienemienemutte
Algemene voorwaarden  en leveringsvoorwaarden     

1. Algemeen
Ienemienemutte is een eenmanszaak, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch.
De produkten van Ienemienemutte worden met de hand gemaakt en zijn uniek of worden in kleine oplagen vervaardigd. Omdat het handwerk is, kunnen er kleine verschillen in maat en afwerkingen ontstaan. De kleuren op het beeldscherm kunnen iets afwijken van de werkelijkheid. Bij elke productcategorie staan zoveel mogelijk specificaties vermeld ten behoeve van het gebruik ervan.

2. Copyright en merkrechten
Op alle producten en ontwerpen, teksten en beeldmateriaal is copyright van toepassing. Ienemienemutte behoudt ten alle tijden de auteursrechten van de ontwerpen. Zonder schriftelijke toestemming van Ienemienemutte is gehele of gedeeltelijke overname, publicatie, verveelvoudiging of anderszins gebruik van de ontwerpen, teksten en beeldmateriaal en alle andere informatie van Ienemienemutte uitdrukkelijk verboden. Bij overtreding zullen wij juridische stappen ondernemen.
Ienemienemutte is een geregistreerd merk. Ienemienemutte heeft het recht om foto’s van en voor maatwerk producten te plaatsen voor eigen promotiedoeleinden. Indien dit niet gewenst is door de opdrachtgever dient dit schriftelijk worden gemeld.

3. Bestelling
Hoe er een bestelling geplaatst kan worden staat op de pagina ‘bestellen en contact’.
De Algemene voorwaarden en leveringsvoorwaarden van Ienemienemutte zijn van toepassing op alle producten. Door een bestelling te plaatsen geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden. Ienemienemutte behoudt zich het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.
De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling via e-mail bevestiging.

4. Betalen en betaalmogelijkheden
De bestelling wordt vooraf betaald. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na de orderdatum. Indien deze termijn verstreken is en geen betaling is ontvangen vervalt de order. Pas na ontvangst van de betaling worden de ‘direct te bestellen’-artikelen verzonden en de maatwerk-producten vervaardigd. U kiest uw eigen betaalmethode, alle bedragen worden geboekt op Bizner rekeningnummer 325259798 t.n.v. Ienemienemutte.

5. Prijzen
Alle op de website vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief 19% BTW en exclusief verzendkosten. Prijzen en bijkomende verzendkosten (TPG posttarief) worden vermeld in de e-mail bevestiging van de bestelling. Het is mogelijk om je pakketje verzekerd te laten verzenden. Hiervoor gelden de TPG posttarieven.
Ienemienemutte kan haar prijzen ten alle tijden aanpassen.
 
6. Eigendomsvoorbehoud
Ienemienemutte blijft volledig eigenaar van het te leveren product tot het moment dat het verschuldigde bedrag is voldaan.

7. Levertijd
Bij direct bestelbare producten welke voorradig zijn, bedraagt de levertijd 3 werkdagen na ontvangst van de betaling.
Bij maatwerk producten (op aanvraag) doet Ienemienemutte haar uiterste best om een snelle levertijd te realiseren, deze is in overleg en met een uitloop van maximaal 4 weken.

8. Annulering
Een bestelling zal afgenomen moeten worden. Bij de producten uit de losse verkoop kan bij goede reden (door Ienemienemutte per geval specifiek te beoordelen) eventueel overgegaan worden tot annulering, dit hangt ook af van de wederverkoopbaarheid van het bestelde produkt. Bij maatwerk producten en producten met een naam is annulering niet mogelijk en is er een afnameverplichting. Dit ook omdat het product niet wederverkoopbaar is. Helaas kan er niet geruild worden.

9.Overmacht
Ienemienemutte is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij Ienemienemutte en transportstagnatie.

10. Garantie
Ienemienemutte garandeert dat de bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan de productie en verzending van de artikelen veel zorg is besteed. Bij een gebrek aan een product dient dit zo snel mogelijk te worden gemeld en binnen 48 uur. Het product dient ongebruikt te zijn. In overleg wordt bekeken wat er mee gedaan kan worden. De garantie vervalt indien het gebrek is ontstaan als gevolg van oneigenlijk gebruik van het artikel of wanneer u of derden wijzigingen aan het artikel hebben aangebracht.

11. Aansprakelijkheid
Indien het door Ienemienemutte geleverde artikel een gebrek vertoont, dan is de aansprakelijkheid van Ienemienemutte jegens u beperkt tot hetgeen is bepaald door de garantievoorwaarden. De aansprakelijkheid van Ienemienemutte voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige artikel. Ienemienemutte is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens transport. De producten worden zodanig verpakt dat beschadiging tijdens transport nagenoeg uitgesloten is. Ienemienemutte  is niet aansprakelijk voor foutieve informatieweergave op de site. Aan onrechtmatige prijsinformatie of overige informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

12.Veiligheid
Ienemienemutte gebruikt materialen van goede kwaliteit, geschikt voor het gebruiksdoel van het product. Artikelen die als decoratie worden verkocht, mogen niet als speelgoed worden gebruikt!
Controleer de artikelen altijd op loszittende delen voordat uw kindje ermee in aanraking komt. Decoratieve producten met lange linten er aan mogen niet in de buurt van het bedje van uw kind worden geplaatst. Ienemienemutte is niet aansprakelijk voor letsel of schade door oneigenlijk en onveilig gebruik van de producten.

13. Privacy
Ienemienemutte zal de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet beschikbaar stellen aan derden. Persoonsgegevens worden door Ienemienemutte alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling.

14. Klachtenafhandeling
Ienemienemutte streeft naar tevreden klanten. Mocht er onverhoopt een klacht zijn, dan wordt Ienemienemutte daar graag zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht. Ienemienemutte zal altijd proberen om dit in goed onderling overleg met u op te lossen.

15. Extra service
Een product wat als kadootje dient kan Ienemienemutte op een passende manier inpakken, en indien gewenst er een persoonlijke noot van u bijvoegen. Het pakket wordt dan verstuurd aan degene waarvoor het bestemd is.

December 2008